Terapi med voksne

Terapi med voksne

Jeg undersøger og arbejder med dine problematikker gennem samtale.

Kontaktfuldhed, nærvær og præcise terapeutiske redskaber er kernen i mit arbejde. Jeg arbejder nænsomt og afstemt i forhold det, du oplever at have brug for.

Du kan få hjælp til almene trivselsproblemer, dine sociale relationer, stress, angst, depression, sorg og PTSD.

Jeg arbejder på baggrund af relationsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi og traumeterapi. (SE® Somatic Eksperience), hvor der arbejdes med spændingstilstande, selvregulering og personlige grænser og handlingsstrategier.