Terapi med børn

Terapi med børn

Terapi med børn begynder altid med en samtale med forældrene. Jeg skal vide, hvad det er for problemstillinger, forældrene oplever hos barnet. Jeg skal kende familiens historie, barnets livshistorie og stemningen i familien. Jeg behøver viden om, hvad forældrene allerede har forsøgt og hvad betydning det har haft.

Jeg arbejder ud fra en overbevisning om, at forældrene er barnets bedste hjælpere. Og allerede ved første samtale rådgiver jeg forældrene i den hjælperrolle.

Terapi med børn er terapi i flere spor:

Hjælp til forældreskabet
Her taler jeg med forældrene om, hvad det er, de kan gøre, som kan afhjælpe eller helbrede barnets symptomer. Indimellem er det sådan, at det, vi gør som forældre for at hjælpe vores barn, modarbejder de gode intentioner vi har.

Hjælp til forældrenes indbyrdes relation
Her taler vi om forskelligheder og uenigheder mellem forældrene og hvordan dette har betydning for barnets trivsel og hvordan man kan leve med forskellighed og uenighed på måder, der fremmer trivsel.

Hjælp til barnet
Barnet deltager ofte i samtalerne. Børn føler ofte, at problemerne er deres skyld. I samtalerne vægtes barnets ressourcer og forældrenes ansvar. Barnet vil ofte føle sig lettet efter samtalen.
Barnet får hjælp til sig selv. Vi arbejder gennem leg og samtale med barnets selvfølelse og selvværd, med barnets evne til at rumme og tåle belastninger og evne til selvregulering.
Min terapi er baseret på viden fra relation teori, neuroaffektiv udviklingspsykologi og traumeterapi (SE®-metoden).

SE-terapi med børn er baseret på lege, hvor der arbejdes med spændingstilstande, selvregulering og personlige grænser og handlingsstrategier.